Siirry sisältöön
Haku

Demokratiakasvatuksesta tulevaisuususkoa ja kestäviä ratkaisuja – kokeilu innosti Paraisilla

Joukko nuoria kävelemässä valkoisen kävelysillan yli poutapilvisenä päivänä.

Miten voidaan vahvistaa lasten ja nuorten ymmärrystä päätöksenteosta ja luoda uskoa tulevaan? Paraisilla kokeiltiin uudenlaista demokratiakasvatuksen mallia ja tuloksena yli 400 oppilasta viidessä eri koulussa pääsi syventymään paikalliseen kestävyystyöhön. Koululaiset pääsivät tutustumaan siihen, miten oman alueen kestävyyspäätöksiä tehdään ja millaisia ovat oman koulun, kotikunnan tai paikallisten yritysten vaikuttamisen mahdollisuudet. Kokeilu synnytti myös muun muassa valtuustoaloitteita ja ideoita esimerkiksi kouluruokailun kehittämiseksi. 

Demokratiakasvatusta tarvitaan vahvistamaan uskoa omaan toimijuuteen  

Suomessa poliittinen luottamus on Euroopan korkeimpia, mutta tästä huolimatta kansalaispätevyys on Euroopan matalampia. OECD:n julkaiseman raportin mukaan (2021) toimenpiteet kansalaispätevyyden parantamiseksi ovat muun muassa hallituksen viestintästrategian kehittäminen, kansalaisten aloitemahdollisuuksien parantaminen ja nuorten osallisuuden ja toimijuuden edistäminen koulujen kautta, jotta he pääsevät vaikuttamaan paikallisyhteisössään. Oiva keino tähän onkin lisätä demokratiakasvatusta, jonka tavoitteena on kasvattaa tiedostavia, vastuullisia ja aktiivisia kansalaisia. Demokratiakasvatuksella vahvistetaan lasten ja nuorten osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuuksia.  

Elämme tilanteessa, jossa ilmastonmuutos ja luontokato ovat vahvasti esillä ja moni nuori kokee näihin teemoihin liittyvää ahdistusta. Sopeutuminen muutoksiin ympäristössä ja yhteiskunnassa vaatii sekä päättäjiä että kansalaisia ottamaan kantaa ja tekemään päätöksiä isoista ja pienistä muutoksista. Osallisuuden ja toimijuuden tukeminen on hyvä keino voimattomuuden tunteen taklaamiseksi. Kun lapsi tai nuori kokee voivansa vaikuttaa omaan elämäänsä ja elinympäristöönsä, vahvistuu myös usko ympäristöongelmien ratkaisumahdollisuuksiin.  

Kouluilla on suuri mahdollisuus tukea aktiivista kansalaisuutta 

Nuoret kansalaiset -tutkimuksen (2022) mukaan sosioekonomisella taustalla on vahva vaikutus lasten ja nuorten kokemukseen kyvystään yhteiskunnalliseen ja poliittiseen vaikuttamiseen. Tutkimuksessa todettiin kuitenkin, että koulussa luokan avoin keskusteluilmapiiri ja kannustava opettaja vaikuttavat myönteisesti kansalaispätevyyteen erityisesti niiden oppilaiden keskuudessa, joilla lähtökohtaisesti on heikommat lähtökohdat poliittiseen keskusteluun ja vaikuttamiseen – koulun rooli on siis erityisen tärkeä.   

Paraisten kaupunki kehitti ja testasi Valonian kanssa Lapset ja nuoret Varsinais-Suomen kestävyystyön kirittäjinä -toimintamallia 4.–9. luokkalaisten kanssa. Oppilaat pääsivät tutustumaan koulun, kotikunnan ja paikallisten yritysten kestävyystyöhön. Sekä ala- että yläkoululaiset kävivät kaupunkikävelyillä kuntapäättäjien kanssa, vierailivat yrityksissä ja keskustelivat muun muassa sivistystoimenjohtajan kanssa koulun kestävyystyöstä. Kokeilu auttoi oppilaita hahmottamaan kestävyystyön ja vaikuttamisen eri tasoja omassa paikallisympäristöstään aina koulusta yritysten toimintaan ja päätöksenteon prosesseihin kunnan valtuustossa. 

Opettajat kokivat projektin antoisana ja mielenkiintoisena ja materiaalin helppona ottaa käyttöön. Oppilaat nauttivat opettavaisista yrityskäynneistä ja yrittäjät ottivat haastaviakin kysymyksiä esittäneet koululaisryhmät lämpimästi vastaan. Kaupunginvaltuutettujen kanssa oppilaat pääsivät tutustumaan kunnan päätöksentekoon lähiympäristön ja arjessa näkyvien asioiden kautta. Valtuutetut kokivat tärkeänä, että he omassa roolissaan aidosti kuuntelevat kaikkia kuntalaisia. Paraistenseudun 9.-luokkalaiset pääsivät esittelemään omia aloitteitaan kaupunginvaltuustolle. Oppilaat oppivat tekemisen kautta, millaisia vaikuttamisen mahdollisuuksia on olemassa ja saivat kokemuksen siitä, että heidän ehdotuksiaan oikeasti vietiin eteenpäin ja niitä kuunneltiin kunnan päätöksenteon keskiössä.  

Kokeilu toi Paraisilla vaikuttamisen lähemmäs lapsia ja nuoria ja vahvisti heidän osallisuuttaan ja toimijuuttaan kunnassa lisäämällä dialogia oppilaiden ja kestävyystyötä sekä päätöksiä tekevien henkilöiden välillä. Muuttuvassa ja yhä suurempia kestävyyshaasteita kohtaavassa maailmassa tällaisten kokeilujen ja käytäntöjen vakiinnuttamisen tarve on kiistämätön.

Lue lisää:  

Sinä olet demokratia-kasvattaja! Opas demokratiakasvatukseen)  

Mieli ry, Pieni opas ympäristöahdistukseen 

Miriam Sewönin kasvokuva

Miriam Sewón

projektiasiantuntija

+358 40 125 8418