Siirry sisältöön
Haku

Central Baltic -hankkeista ideoita, osaamista ja tuloksia kumppanuuteen

Pelastushelikopteri pörrää ilmassa veden yllä
SEABASED-hanke, Marl-pilotti: SEABASED-hanke (2018-2021) pilotoi toimia, joiden avulla meriympäristöjen ravinnekuormaa voidaan pienentää. Kuvassa levitetään kalkkikiveä vähähappiseen/hapettomaan meriympäristöön. Varsinais-Suomen ELY-keskus osallistui hankkeen toteuttamiseen. Kuva: Tara Jaakkola.

Central Baltic 2014-2020 -ohjelma on nyt loppusuoralla. Viimeiset hankkeemme työskentelevät vielä tämän vuoden (2022) loppupuolelle asti samalla, kun uusi 2021-2027 -ohjelma on jo startannut toimintansa. Yhteensä olemme 2014-2020 -kaudella jakaneet rahoitusta 137 rajat ylittävää yhteistyötä edistävälle projektille ohjelman toiminta-alueella. Toiminta-alueeseen kuuluvat Suomi (ml. Ahvenanmaa), Ruotsi, Viro ja Latvia.

Ohjelma tukee hankkeita neljässä aihepiirissä, joita ovat taloudellinen kehitys (esimerkiksi nuorten yrittäjyys sekä ohjelma-alueen osaamisen vienti uusille markkinoille), ympäristö (esimerkiksi merialuesuunnittelu ja Itämeren tila), logistiikka sekä ihmisten koulutuksen ja hyvinvoinnin parantaminen. Lisäksi jokaisessa hankkeessa hankekumppaneita tulee olla vähintään kahdesta eri ohjelma-alueen maasta. Varsinais-Suomalaisia kumppaneita on eri muodoissa ollut mukana noin 50 hankkeessa.

Löydä varsinaissuomalaisia toimijoita hanketietokannasta

2014-2020 -ohjelman hanketietokanta database.centralbaltic.eu on oiva paikka tutustua hankkeiden aktiviteetteihin, tuloksiin sekä toteuttajaorganisaatioihin – paikallisesti sekä ohjelman laajuisesti.

Itselle oleelliset ja kiinnostavat hankkeet ja niiden tulokset löytyvät käyttämällä vasemmalle listattuja suodattimia. Kannattaa aloittaa valitsemalla rahoitusalue (Priority) ja edetä siitä tarkennuksiin (Specific Objective). Lopuksi voi alempaa valita suodattimen, joka listaa hakkeet sen mukaan miltä alueelta hankekumppaneita on (Partner region).  Kun listaus on valmis, pääsee hankkeita klikkaamalla tarkastelemaan niiden sisältöä. Esimerkiksi Partners-välilehdelle on listattu organisaatiot, jotka ovat osallistuneet hankkeen toteuttamiseen.

Mikä on Central Baltic?

Euroopan alueellisen yhteistyön (EAY) -tavoite on ollut osa koheesiopolitiikkaa jo vuodesta 1990. Koheesiopolitiikan tavoitteena yleisesti on edistää ja tukea jäsenvaltioiden ja alueiden sopusointuista kokonaiskehitystä. EAY:n avulla pyritään löytämään yhteisiä ratkaisuja kansalliset rajat ylittäviin ongelmiin ja kehittämään yhdessä eri alueiden potentiaalia. Interreg-ohjelmat, kuten Central Baltic, toteuttavat alueellista yhteistyötä. EAY-tavoitteeseen osoitettiin kaudella 2014–2020 10,1 miljardia euroa Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR).

Varsinais-Suomen liitto toimii Central Baltic -ohjelman hallinto, todentamis- ja tarkastusviranomaisena.

Ota yhteyttä!

Central Baltic -hankkeista ideoita, osaamista ja tuloksia kumppanuuteen