Siirry sisältöön
Haku

Asumistoiveet urbanisoituneet Turun seudulla

Varsinais-Suomen liitto on toteuttanut yhdessä Turun seudun kuntien kanssa selvityksen Turun seudun MAL-alueen asukkaiden asumistoiveista. MAL-alueeseen kuuluu Turun seutukunnan kuntien lisäksi Parainen ja Aura. Kantar Public Oy:n syyskuussa 2023 toteuttamaan internetkyselyyn saatiin 1082 vastausta. Edellisen kerran asumistoiveita on Turun seudulla selvitetty vastaavalla tavalla vuonna 2008.

Kyselyn mukaan Turun seudun asukkaiden asumistoiveet ovat muuttuneet kaupunkimaisemmiksi vuosien 2008 ja 2023 välillä. Omakotitaloa mieluisimpana asumisvaihtoehtona pitävien osuus väheni ajanjaksolla 42 prosentista 36 prosenttiin ja kerrostaloa preferoivien osuus kasvoi 29 prosentista 32 prosenttiin. Rivitalon valitsisi asumismuotonaan 27 % Turun seudun asukkaista, ja myös rivitalon suosio on kasvanut hieman.

Myös asuinaluetoiveissa näkyy samanlaista siirtymää kohti urbaanimpia asumismuotoja kuin talotyypin kohdalla. Kaupungin keskustan ja kerrostalovaltaisten esikaupunkialueiden suosio on kasvanut maaseudun, pienten taajamien ja pientaloalueiden kustannuksella. Asumispreferenssien urbanisoituminen on Turun seutua laajempi ilmiö ja näkyy myös valtakunnallisen Asukasbarometrin tuloksissa. Muutoksesta huolimatta omakotitalo pientaloalueella on kuitenkin yhä toivotuin asumismuoto myös Turun seudulla.

Maankäytön suunnittelun kannalta on kiinnostavaa tarkastella, kuinka hyvin toivotut asumismuodot vastaavat olemassa olevaa asuntokantaa. Tutkituissa kunnissa 39 % väestöstä asuu omakotitalossa, 15 % rivitalossa ja 44 % kerrostalossa. Omakotiasumisen kysyntä ja tarjonta näyttäisi siis olevan suurin piirtein tasapainossa. Sen sijaan kerrostaloissa asuvat ovat selvästi yliedustettuina toiveasuntoon verrattuna ja rivitalotarjontaa on puolestaan huomattavasti toiveita vähemmän.

On luonnollista, että Suomen kolmanneksi suurimmalla kaupunkiseudulla valtaosa asunnoista on kerrostaloissa. Vaikka kerrostaloasuminen ei kaikkien kerrostalossa asuvien ensisijainen asumismuoto olekaan, ovat ihmiset valmiita tekemään kompromissin kaupunkiasumisen tuomien etujen, kuten palvelujen läheisyyden ja lyhyiden työmatkojen suhteen verrattuna vastaavan hintaiseen pientaloasumiseen kauempana kaupungista. Pientalotarjonnan osalta yhtiömuotoiselle rivitalorakentamiselle näyttäisi kuitenkin olevan omakotitontteja enemmän tarvetta.

Koronapandemian aikana kiinnostus maaseutuasumisen kasvoi hetkellisesti ainakin muuttoliiketilastojen valossa. Tämä ei kuitenkaan jäänyt pysyväksi ilmiöksi, eikä ihmisten asumistoiveissa näytä tapahtuneen merkittäviä muutoksia pandemian seurauksena. Myöskään etätyön lisääntyminen asiantuntijatehtävissä ei ole vaikuttanut merkittävästi asumistoiveisiin. On myös tärkeää huomata, että kyselyn perusteella puolet Turun seudun työssäkäyvistä ei tee lainkaan etätyötä ja joka viides työskentelee etänä vain satunnaisesti. Asumisen sijainnilla ja työmatkalla on siis suuri merkitys myös tulevaisuudessa.

Lisätietoja:

Antti Vasanen

Antti Vasanen

tietopalvelupäällikkö

+358 50 410 2294