Siirry sisältöön
Haku

Egentliga Finlands partnerskapsforum är en drivkraft för samarbete i Egentliga Finland och ett fönster till nätverken i landskapet. Partnerskapsforum omfattar aktörer i Egentliga Finland som främjar målen i landskapsstrategin och de aktiva nätverk som bildas mellan dessa aktörer.

Egentliga Finlands partnerskapsforum består av mångahanda partnerskapsnätverk och tjänster som bildats kring teman som är viktiga för Egentliga Finland. I och med dessa nätverk och tjänster bygger landskapets aktörer upp partnerskap och samarbetar för att främja målen och åtgärderna i landskapsstrategin och landskapsprogrammet – ofta även över landskapsgränserna och internationellt.

Vem är partnerskapsarbetet avsett för?

Egentliga Finlands partnerskapsforum är avsett för alla aktörer i Egentliga Finland vilkas arbete anknyter till landskapsstrategins och landskapsprogrammets teman och som vill vara med och förverkliga de mål och åtgärder som fastställts i strategin och programmet: exempelvis kommuner, läroanstalter, organisationer och föreningar, statliga institut, olika utvecklingsorganisationer samt företag.

Hur kan jag delta och varför ska jag göra det?

Du kan engagera dig i Egentliga Finlands partnerskapsforums verksamhet genom att ta kontakt med det partnerskapsnätverk som intresserar dig. Verksamheten utgår från nätverkens respektive utgångspunkter och behov. Nätverken främjar samarbete genom att tillhandahålla information, ordna evenemang och arbeta med projekt samt genom olika kontakter. Nätverkens breda sakkunnignätverk för fram idéer och skapar synlighet både för vårt gemensamma arbete och för enskilda aktörers framgångar. Läs mer om hur du kan engagera dig i partnerskapsarbetet.

Vem deltar i partnerskapsarbetet och vad har hittills uppnåtts?

Du når partnerskapsnätverkens kontaktpersoner på nätverkens egna webbplatser. Dessa personer är experter från många av landskapets organisationer och har en nyckelroll när det gäller nätverkens verksamhet och utveckling. Du kan kontakta dem i olika frågor som rör utveckling av samarbete, eller när du vill engagera dig i ett nätverks verksamhet.

Egentliga Finlands partnerskapsforum stöds och samordnas av partnerskapsteamet på Egentliga Finlands förbund. Vi tar gärna emot utvecklingsförslag, såväl om den allmänna verksamheten som om vår webbplats. Du kan alltid kontakta oss i partnerskapsfrågor.

Teamdragaren: utvecklingschef Salla-Maria Lauttamäki (tiimin vetovastuu, landskapsprogram, partnerskapsforum, smart specialisering, organisationer), salla-maria.lauttamaki(at)varsinais-suomi.fi.

– Sami Heinonen, skärgårds- och landsbygdsombudsman
– Esa Högblom, specialplanerare (utbidlning och prognostisering, turism)
– Timo Juvonen, specialplanerare (miljö och havsplanering )
– Aleksis Klap, specialplanerare (cirkulär ekonomi och energi)
– Katri Koivisto, specialplanerare (kultur)
– Riikka Leskinen, sektorchef (Valonia)
– Virpi Mamia, landskapsarkitekt
– Petteri Partanen, näringslivschef
– Malla Rannikko-Laine, utvecklingschef (intressebevakning)
– Kirsi Stjernberg, kommunikationschef
– Antti Vasanen, chef för informationstjänster

Du kan kontakta oss via e-mail: etunimi.sukunimi(at)varsinais-suomi.fi .