Siirry sisältöön
Haku

Turismbranschen återhämtar sig snabbt från coronapandemin

Turism- och evenemangbranscherna hör till de sektorer som som lidit värst av coronapandemin. Enligt den bokföring för turismen som tagits fram av Statistikcentralen minskade turisternas konsumtion i Finland med 6,6 miljarder euro år 2020. I jämförelse med år 2019 var minskningen 41 procent.

Värst drabbades turismbranschen av coronapandemin i Nyland och Södra Karelen på grund av att den internationella turismen stannade upp. Även i Egentliga Finland halverades dock omsättningen för turismklustret, som förenar turism- och evenemangbranscherna, när coronakrisen började. Också sysselsättningen inom branschen försämrades drastiskt.

I jämförelse med många andra sektorer kom återhämtningen för turismen och evenemangbranschen långsamt i gång. Branschens omsättning låg nere i nästan ett år och svängde om i en uppgång först på våren 2021. Under sommaren 2021 ökade omsättningen för branschen ändå snabbt, och i slutet av året var trenden för utvecklingen redan nära nivån före coronakrisen. Också sysselsättningsläget hade svängt om i en tillväxt, men tillväxten har varit klart långsammare än för omsättningens utveckling.

Hos Egentliga Finlands förbund följer man med företagens konjunkturutveckling två gånger per år. Som en del av arbetet med en vägkarta för turismen på landskapsnivå och för turismklustrets konjunkturutveckling, för att utveckla ledningen med data för turismen i anslutning till det, har konjunkturuppföljningen försnabbats och gjorts kvartalsvis. Det turismkluster som ska följas upp innehåller, utöver inkvarterings-, förplägnads- och transportbranschen, omsättningen för idrotts-, nöjes- och rekreationsverksamhetens företag och utvecklingen för antalet personal.

Tilläggsinformation:

Antti Vasanen

chef för informationstjänster

+358 50 410 2294