Siirry sisältöön
Haku

Landskapsstyrelse 14.11.2022

Projektet We Make Transition! stödjer samarbetet mellan det civila samhället och den offentliga sektorn i omställningen mot en ekologiskt och socialt hållbar framtid

Projektet WE MAKE TRANSITION! har som mål att stärka samhällets anpassnings- och återhämtningsförmåga särskilt genom att stödja samarbetet mellan det civila samhället och den offentliga sektorn i omställningen mot en ekologiskt och socialt hållbar framtid. I projektet används det en arbetsform som heter brytningsarena (fi. murrosareena), som gör det möjligt att identifiera olika behov kring omställningen i Östersjöregionen, stödja medskapande och testa invånarnas och gemenskapens initiativ.   

Det treåriga projektet (2023–2025) har en budget på 3,2 miljoner euro och projektet har beviljats finansiering genom Interreg Baltic Sea Region-programmet. Partner som deltar i projektet är: Finlands Östersjöinstitut (huvudpartner); Birkalands förbund; Nylands förbund; Egentliga Finlands förbund; Green Tiger,​ Estland;​ Foundation for Science and Liberal Arts Domus Dorpatensis,​ Estland;​ Social Innovation Centre,​ Lettland;​ Vidzeme Planning Region,​ Lettland;​ Baltic Institute of European and Regional Affairs (Biser),​ Polen;​ Gdynia municipality,​ Polen;​ Trøndelag County Authority,​ Norge;​ och University of Bremen,​ Institute Labour and Economy,​ Tyskland.

Egentliga Finlands förbund genomför lokala pilotprojekt i form av brytningsarenor i Kimitoön och Nystad, som är associerade medlemmar i projektet tillsammans med Egentliga Finlands Byar rf och Ukipolis Oy.

Projektet fungerar som en del av implementeringen av åtgärder fastställda i Egentliga Finlands landskapsstrategi, särskilt vad gäller den gröna omställningen och delaktigheten.

Tilläggsinformation (på finska):

Salla-Maria Lauttamäki

utvecklingschef

+358 40 520 0761


Övriga ärenden som behandlades av landskapsstyrelsen

Landskapsstyrelsen gav ett utlåtande om utkastet till den nationella skogsstrategin, skickade förbundets budget för året 2023 och den ekonomiska planen 2023–2025 till landskapsfullmäktige för godkännande, samt förberedde svar till motionerna från Sannfinländarnas fullmäktigegrupp. En motion handlade om landskapets möjligheter att främja sysselsättning och den andra innehöll ett förslag om att Helsingforståget kunde stanna i Pemar. Landskapsstyrelsen beslutade att föreslå för landsskapsfullmäktige att svaren anses vara tillräckliga och motionerna är slutbehandlade.