Siirry sisältöön
Haku

Egentliga Finlands förbund har till uppgift att planera och utveckla landskapet på många olika sätt tillsammans med landskapets aktörer. Arbetet styrs av olika strategier och dokument som utgör ryggraden i det dagliga samarbetet mellan sakkunniga. Egentliga resultat uppstår dock genom samarbete och partnerskap – alltså när vi tillsammans arbetar för att uppnå målen i dokumenten. Vi anser att detta arbete får störst genomslag när det görs tillsammans, öppet och systematiskt, och alla kan enkelt komma med.

Därför har vi byggt upp Egentliga Finlands partnerskapsforum. Partnerskapsforum samlar information om de nätverk och arbetsgrupper som är aktiva i Egentliga Finland samt om aktuella ämnen som rör landskapsstrategin och teman som är viktiga för oss alla. Det finns många teman och du kan läsa om dem alla här på vår webbplats. Du kan enkelt få en överblick i den meny som öppnas när du klickar på rubriken Kumppanuus.

Vi vill att partnerskap och samarbete i Egentliga Finland ska synas och höras

Vi på Egentliga Finlands förbund satsar på att stödja nätverkens verksamhet och utvecklar hela tiden olika sätt att ännu bättre än tidigare följa med i och kommunicera om arbetet. Vi vill vara våra samarbetspartners bästa bundsförvant.

Ur deltagarens – alltså vår partners – synvinkel tror vi att det breda sakkunnignätverket inom Egentliga Finlands partnerskapsforums nätverk för fram idéer och skapar synlighet både för vårt gemensamma arbete och för enskilda aktörers framgångar.

Frågor! Kontakta oss!

Salla-Maria Lauttamäki

utvecklingschef

+358 40 520 0761