Siirry sisältöön
Haku

Landskapsstyrelsen bildar en strukturomvandlingsgrupp för industrin i Egentliga Finland

Landskapsstyrelsen har beslutat att bilda en strukturomvandlingsgrupp för industrin i Egentliga Finland. Ordförande för arbetsgruppen är ordföranden för landskapsstyrelsen Ville Valkonen.

Som ett resultat av omställningsförhandlingarna för personalen vid Valmet Automotive, bilfabriken i Nystad, gör bolaget ändringar i befattningsbeskrivningarna, inleder permitteringsarrangemang, som gäller tills vidare samt säger upp arbetsavtal. Minskningsbehovet är cirka ett tusen arbetstagare. Utbildningsbehovet som behandlats vid omställningsförhandlingarna berör inte batteriaffärsverksamheter.

I Egentliga Finland verkar redan ett kommunexperiment för att främja sysselsättningen i Åboregionen. Med i projektet är Åbo, Nystad, Letala, Pemar och Sagu. För att bilda en lägesbild och en tillräckligt omfattande aktörgrup, är det motiverat att samla ihop en mera omfattande strukturomvandlingsgrupp. En central roll i gruppen intar bl.a. Valmet Automotive, andra serviceföretag, kommunerna, TE-byrån, NTM-centralen, arbets- och näringsministeriet, landskapets förbund, utbildningsanordnarna, de regionala utvecklingsbolagen, samt arbetsmarknads- och näringsorganisationerna. Ändringsförhandlingarnas direkta effekter riktar sig, förutom till Egentliga Finland, även till Satakunta.

Avsikten är att starta strukturomvandlingsgruppens verksamhet omedelbart. Gruppens första mål är att skapa en tillräckligt omfattande lägesbild och att identifiera de olika aktörernas roller. Gruppen utarbetar en handlingsplan i samarbete med styrgruppen för kommunexperimentet för sysselsättningen i Åboregionen.

Foto: Valmet Automotive

Ytterligare information:

Landskapsstyrelsen bildar en strukturomvandlingsgrupp för industrin i Egentliga Finland

Petteri Partanen

näringslivschef

+358 40 776 0630