Siirry sisältöön
Haku

Hälsningar från landskapsstyrelsen 20.5.

Landskapsstyrelsen föreslår för landskapsfullmäktige att FM Jyri Arponen ska väljas till landskapsdirektör

Landskapsstyrelsen föreslår för landskapsfullmäktige att FM Jyri Arponen ska väljas till ny landskapsdirektör för Egentliga Finlands förbund. Fullmäktige fattar beslut om valet av landskapsdirektör på sitt sammanträde den 10 juni 2024. Landskapsdirektören väljs genom majoritetsval.

Sammanlagt nio ansökningar till tjänsten som landskapsdirektör lämnades in inom den egentliga ansökningstiden och den förlängda ansökningstiden, och två samtycken till tjänsten gavs. Av dessa kallades sju sökande till intervjun. Tre sökande gick vidare till en lämplighetsbedömning: Jyri Arponen, Mika Hannula och Petra Määttänen.

Mer information: Beredningsgruppens ordf., landskapsstyrelsens ordf. Ville Valkonen, ville.valkonen@eduskunta.fi, tfn 044 567 2201


Ansökningsperioden till Egentliga Finlands påverkarskola inleds för åttonde gången

Landskapsstyrelsen beslutade att ordna en åttonde årskurs av Egentliga Finlands påverkarskola, som är avsedd för ungdomar som är intresserade av samhällelig påverkan, under 2024–2025. Ansökningsperioden för den nya årskursen är 1–26.6.2024.

Egentliga Finlands förbund har ordnat Egentliga Finlands påverkarskola alltsedan 2016. Under sju läsår har sammanlagt 155 ungdomar deltagit i påverkarskolan. Sammanlagt 59 evenemang har ordnats. Det är motiverat att ordna påverkarskolan även framöver utifrån alla goda erfarenheter och den respons som deltagarna gett.

Mer information: Stf. intressebevakningsdirektör Malla Rannikko-Laine, tfn 040-721 3429


Landskapsstyrelsen utnämnde kandidaterna till Egentliga Finlands konstkommission och statens konstkommissioner

Centret för konstfrämjande har bett Egentliga Finlands förbund utnämna två kandidater till Egentliga Finlands konstkommission för perioden 2025–2026. Dessutom har förbundet ombetts utnämna kandidater till statens konstkommissioner. Konstrådet utnämner medlemmarna till de statliga och regionala konstkommissionerna för tvåårsperioder.

Landskapsstyrelsen beslutade att föreslå följande personer till Egentliga Finlands konstkommission, och personerna har gett sitt samtycke till förslaget: 

Landskapsstyrelsen beslutade att föreslå följande personer till statens konstkommissioner, och personerna har gett sitt samtycke till förslaget: 

Scenkonstkommissionen: 

Kommissionen för mångfald inom konst:

Mer information: Specialplanerare Katri Koivisto, tfn 0400 251 771