Siirry sisältöön
Haku

Ge ditt förslag till mottagare av Aurora-medaljen år 2022!

Egentliga Finlands förbund delar årligen ut Aurora-medaljen åt en person, organisation eller myndighet som verkat förtjänstfullt för landskapets vetenskap, konst eller annan kulturverksamhet. Medaljen kan också ges till en person som är hemma från landskapet, som förtjänstfullt bidragit till nationell kulturverksamhet.

Förslag till medaljmottagare kan ges av Egentliga Finlands förbunds medlemskommuner, och av organ, samfund eller person som arbetar för landskapets kultur.

Förslagen behandlas av Egentliga Finlands förbunds kulturkommitté, och beslutet fattas av Egentliga Finlands förbunds landskapsstyrelse.

Mellan åren 1977 till 2000 har flera medaljer delats ut. Från och med år 2000 delas medaljen ut en gång per år. År 2017 delades det ut flera Aurora-medaljer Finland 100 -året till ära.

På denna enkät kan du ge ditt förslag till medaljmottagare i år 2022. Ge ditt förslag den 4.3.2022 senast.

Frågor? Ta kontakt:

Katri Koivisto

specialplanerare

+358 40 025 1771