Siirry sisältöön
Haku

Egentliga Finlands förbund söker fyra regionkonstnärer

Egentliga Finlands förbund söker fyra regionkonstnärer för projektet Varsinaista kulttuuria. Tjänsterna som regionkonstnärer är tidsbegränsade och varar i 3 månader per tjänst.

Regionkonstnärerna har som uppgift att planera och förverkliga kulturverksamhet som stödjer kommuninvånarnas delaktighet inom en nämnd region i Egentliga Finland, samt stärka samarbetet mellan kulturaktörer inom ramen för projektet Varsinaista kulttuuria. Regionkonstnärerna arbetar tillsammans med kommunernas kulturaktörer och projektets utvecklingskoordinator.

 1. Regionkonstnär till östra Åbonejden för tiden 1.3–31.5.2023 för att arbeta med inkluderande metoder inom området för mediekonst eller fotografering.
  Regionkonstnären arbetar i regionen som omfattar S:t Karins, Lundo, Pemar, Sagu och Åbo. Det önskas att verksamheten delaktiggör i synnerhet ungdomar, men även människor i arbetsför ålder kunde uppmärksammas i verksamheten. Arbetsspråk: finska och svenska, möjligtvis även engelska.
 2. Regionkonstnär till Kimitoön och Pargas för tiden 1.3–31.5.2023 för att arbeta med inkluderande metoder med teman som rör hållbar utveckling.
  Det önskas att verksamheten når invånare på alla håll i kommunerna även på överraskande platser och aktiverar människor med olika bakgrund att delta i kulturaktiviteter. Arbetsspråk: finska och svenska.
 3. Regionkonstnär till västra Åbonejden för tiden 1.9–30.11.2023 för att arbeta med inkluderande metoder med teman som rör jämlikhet.
  Regionkonstnären arbetar i regionen som omfattar Masku, Virmo, Nousis, Nådendal, Reso och Rusko. Det önskas att verksamheten delaktiggör i synnerhet människor i arbetsför ålder, men det finns också önskan om verksamhet som tar hänsyn till andra åldersgrupper. Arbetsspråk: finska och möjligtvis engelska.
 4. Regionkonstnär till Nystadsregionen för tiden 1.9–30.11.2023 för att arbeta med inkluderande metoder med teman som rör jämlikhet.
  Regionkonstnären arbetar i regionen som omfattar Gustavs, Letala, Pyhäranta, Tövsala, Nystad och Vemo. Det önskas at verksamheten delaktiggör i synnerhet ungdomar, men det finns också behov för verksamhet som är riktad till familjer. Arbetsspråk: finska och möjligtvis engelska.

Regionkonstnärens viktigaste uppgifter:

Av de sökande förutsetts för uppgiften lämplig utbildning inom konst, åtminstone på andra stadiet, eller två års arbetserfarenhet eller motsvarande verksamhet som professionell konstnär. Framgång i uppgiften förutsätter färdigheter i att handleda och instruera, god kommunikationsförmåga samt ett självständigt arbetssätt och organisationsförmåga. Det är viktigt att den sökande känner till konst- och kulturfältet i Egentliga Finland. Kännedom om landskapet eller arbetsregionen ses som en fördel.

Den sökande bör notera att det kan behövas fler än ett språk i arbetet. Det kan finnas verksamhet såväl med finsk-, svensk- som flerspråkiga grupper.

Regionkonstnären arbetar huvudsakligen i kommunerna, vilket förutsätter användning av egen bil. Under arbetsperioden är det också möjligt att arbeta vid Egentliga Finlands förbunds kontor samt distansarbeta beroende på verksamhetens innehåll och natur. I arbetsförhållandet tillämpas en prövotid på sex veckor.

Du kan ansöka till regionkonstnär genom två likvärdiga sätt:

 1. Genom att ansöka till löneförhållande. Villkoren för arbetsförhållandet bestäms enligt AKTA. Uppgiften är tidsbegränsad (3 mån.), på heltid och veckoarbetstiden är 36 h 15 min. Det används en totalarbetstid. Den uppgiftsrelaterade lönen för uppgiften är 2110,50 euro/månad. Därtill betalas lönetillägg enligt AKTA. Arbetsgivaren är Egentliga Finlands förbund.
 2. Genom att lämna in ett anbud på tjänster. Priset på en tre månaders tjänst är sammanlagt 9300 euro, inklusive den verksamhet som har beskrivits i annonsen och en arbetstid som motsvarar löneförhållandet samt resekostnader och arbetsgivaravgifter.

Ett motiveringsbrev, ett CV och en portfolio eller motsvarande bör bifogas ansökan/anbudet. I motiveringsbrevet ska det framgå hur den sökandes kännedom om konstbranschen och delaktiggörande av kommuninvånare samspelar i arbetet.

Den sökande måste meddela om hen söker till arbetsförhållande eller erbjuder en köptjänst. Om båda alternativ är möjliga, måste även detta nämnas. Båda alternativ kommer att provas i projektet.

Ansökan/anbudet med bilagor bör skickas till adressen kirjaamo@varsinais-suomi.fi senast 9.12.2022 kl. 15. Rubricera gärna mejlet med ”regionkonstnär”. Arbetsintervjuerna sker primärt under de två första veckorna i januari 2023.

För ytterligare information om tjänsten är du välkommen att kontakta Varsinaista kulttuuria-projektets utvecklingskoordinator Iina Wahlström via e-post (iina.wahlstrom@varsinais-suomi.fi) eller via telefon (tel. 040 540 2675) under följande tider: 18.11 kl. 9–11 och 29.11 kl. 14–17.

Syftet med projektet Varsinaista Kulttuuria är att stödja produktion av kulturtjänster i kommunerna i hela Egentliga Finland. Målgruppen består av tjänstinnehavare och anställda inom kultur i kommunerna samt nätverk inom kulturbranschen i regionen, professionella konstutövare och aktörer som producerar kulturtjänster för kommunerna. Denna utvecklingsuppgift är finansierad av undervisnings- och kulturministeriet och den genomförs av Egentliga Finlands förbund och Åbo stads servicehelhet för fritid.

Ytterligare information:

Egentliga Finlands förbund söker fyra regionkonstnärer