Siirry sisältöön
Haku

Egentliga Finlands förbund öppnar en ansökningrunda för nyttjanderätt av ursprungs- och kvalitetsbeteckning för matprodukter i Egentliga Finland – lantbruksproducenter som målgrupp

Egentliga Finlands förbund har registrerat D.O. Saaristomeri-Skärgårdshavet D.O. Archipelago -beteckningen för att användas i samband av marknadsföring och försäljning av odlings- och livsmedelsprodukter producerade i Egentliga Finland. Beteckningen är en garanti för en hög kvalitet och lokal status och ger härmed mervärde för produkten och producenten!

Beteckningen beviljas på ansökan för produkter som uppfyller vissa kriterier av vilka de mest centrala är ursprung (Egentliga Finland), kvalitet och iakttagande av miljön, framför allt Skärgårdshavet, i samband av produktionsprocessen.

Under första ansökningsomgången är man i synnerhet ute efter säsongsprodukter; t.ex. tidig potatis, lökar och exempelvis jordgubbar lämpar sig som produkter inom ramen för denna första ansökningsomgång. Ansökningsförfarandet kan i framtiden eventuellt ändras och produktkategorier utvidgas på basen av de erfarenheter som denna första ansökningsrunda ger.

Nyttjanderätt för beteckningen beviljas av en separat urvalskommitté. Beteckningen beviljas för max 3 år och avgiften för en beviljad nyttjanderätt är 200€ (+ moms). Ett och samma företag kan samtidigt registrera en eller flera produkter för samma pris.

Ansökningstid: 6.6.-31.8.2022

Asökningsblanketten för D.O.Archipelago -beteckniingen hittar du via den här länken.

Ansökningsblanketten ska returneras till Egentliga Finlands förbund med adress kirjaamo@varsinais-suomi.fi

Tilläggsinformation:

Sami Heinonen

skärgårds- och landsbygdsombudsman

+358 400 413 704

Petteri Partanen

näringslivschef

+358 40 776 0630