Siirry sisältöön
Haku

Den nya landskapsstrategin 2040+ bygger upp ett Egentliga Finland präglat av hållbara partnerskap

Till vänster i bilden utvecklingschef Salla-Maria Lauttamäki som samordnar arbetet med landskapsstrategin inom Egentliga Finlands förbund, samt studenten Suska Sipponen som skapat landskapsstrategins digitala berättelsekarta.

Egentliga Finlands rykande färska landskapsstrategi 2040+ innefattar målsättningar, åtgärder, verktyg och en samarbetsplattform för landskapets utveckling. Landskapsstrategin är ett gemensamt uttryck för framtidsambitionerna hos landskapets aktörsgemenskap som består av kommunerna, läroanstalterna, utvecklingsorganisationerna, myndigheterna, organisationerna och företagen. Strategin är ett lagstadgat dokument som sammanställs av landskapsförbundet.

Beredningen av landskapsstrategin inleddes hösten 2020 och strategin har under det gångna året bearbetats genom omfattande samarbete. Cirka 300 sakkunniga från landskapet har deltagit i beredningen.

Studenten Suska Sipponen har skapat en berättelsekarta för att göra det lättare att ta del av strategin

Suska Sipponen från Åbo, som befinner sig i slutskedet av sina studier i hållbar utveckling vid Tavastlands yrkeshögskola, har som beställningsarbete för Egentliga Finlands förbund skapat endigital berättelsekarta, det vill säga en lättare, mer visuell och lättläst version av strategin som denintresserade kan ta del av på nätet.

Suska fortsätter med samma tema också sitt lärdomsprov. Ämnet för arbetet är hur kommunikationen om landskapsstrategin kan ske på ett lättillgängligt och effektivt sätt.

Värden: ansvarsfullhet, åtkomlighet, förtroende och nyfikenhet

Syftet med den nya landskapsstrategin är att bygga upp ett Egentliga Finland präglat av hållbara partnerskap. De värden som ligger till grund för samarbetet är ansvarsfullhet, åtkomlighet, förtroende och nyfikenhet.

– Det arbetssätt och de värden som beskrivs i landskapsstrategin har omsatts fint i praktiken redan under beredningen, så det känns bra att använda dem i arbetet för att uppnå våra mål. Det är också glädjande att teman som rör ett gott liv och välbefinnande lyfts fram i större utsträckning än tidigare, vid sidan av framåtsträvande perspektiv i fråga om näringslivet, forskning, utveckling och innovation och kompetens. Dessa kommer förhoppningsvis att bredda vår gemensamma förståelse i utvecklingen av Egentliga Finland, konstater utvecklingschefen Salla-Maria Lauttamäki, som har koordinerat strategiarbetet på förbundet.

Strategin hjälper oss att påskynda en grön och rättvis omställning i landskapet, stärka det gemensamma engagemanget bland landskapets aktörer när det gäller tillväxtmålen för landskapets starka näringar (dvs marin industri, livsmedelskedjor samt läkemedels- och hälsoteknologi), och att genom genuint partnerskap, delaktighet och växelverkan bygga upp välfärd och samarbete som inkluderar landskapets olika sektor- och befolkningsgrupper.

Enligt visionerna i landskapsstrategin är Egentliga Finland år 2040

– Vårt team på Egentliga Finlands förbund ville pröva en ny infallsvinkel på beredningen av strategin och det kändes fint att märka att våra partner har samma ambition,säger Lauttamäki och fortsätter:

– De visioner, målsättningar och åtgärder som utarbetats ger oss tydliga milstolpar som partnerskapsnätverken nu börjar arbeta för. Vårt arbete präglas av nyfikenhet och det lär knappast stanna här – vem vet vilka nya och effektfulla metoder vi ännu kommer att hitta på!

Du når den digitala berättelsekartan här

Hela strategidokumentet finns på svenska i ändan av webbsidan, berättälesekartan finns för tillfället på finska.