Siirry sisältöön
Haku

Aurora-medaljen 2023 gick till Jussi Fredriksson

Landskapsstyrelsen vid Egentliga Finlands förbund har beviljat jazzmusikern Jussi Fredriksson, grundare av och verksamhetsledare för föreningen Jazz City Turku ry, Aurora-medaljen 2023. Medaljutdelningen motiveras med Fredrikssons långsiktiga och betydande arbete för kulturfältet i Egentliga Finland och den finländska jazzmusiken. Valet gjordes utifrån förslag som inlämnats av invånare och aktörer i landskapet.

Bättre verksamhetsförutsättningar genom samarbete

Mottagaren av 2023 års Aurora-medalj, Jussi Fredriksson, hör till Finlands främsta jazzpianister. Han är även kompositör, orkesterledare och trumslagare samt en av grundarna till det åboländska skivbolaget Flame Jazz Records. Fredriksson har aktivt arbetat med att på lång sikt förbättra verksamhetsförutsättningarna inom musikbranschen på både lokal och nationell nivå.

Ett bra exempel på detta är den Flame Jazz-konsertserie som Fredriksson grundade under Åbos kulturhuvudstadsår 2011 och som kom att bli grunden till Jazz City Turku. Det ordnas cirka hundra konserter varje år inom ramen för Jazz City Turku, som hör till de aktivaste aktörerna och främsta sysselsättarna av jazzmusiker på det finländska jazzfältet. Jazz City Turku har byggt upp ett starkt nätverk i hela Skärgårdshavsområdet i och med Archipelago Sea Jazz-samarbetet, och i år ordnar Archipelago Sea Jazz högklassiga konserter även i glesbygder ute i skärgården. I förslaget beskrevs Fredrikssons arbetssätt så här:

”Det sätt på vilket han har fört samman konkurrerande, mindre jazzevenemang i landskapet och aktörer inom fyra olika kommuner under ett och samma varumärke så att alla arbetar för samma mål är ett utmärkt exempel på hans samarbetsinriktade tänkesätt.”

Omfattande påverkansarbete inom kultursektorn

Jussi Fredriksson har länge arbetat med att påverka utvecklingen inom kultursektorn. Han sitter i styrelsen för fackförbundet Muusikkojen liitto och var även styrelsemedlem i Suomen Jazzliitto under åren 2012–2022, varav sex år som viceordförande. Fredriksson har bland annat arbetat med att utveckla databasen Jazz Finland och stödmodellen Jazz Finland LIVE, som riktar sig till det fria fältet. Under 2016–2017 deltog Fredriksson dessutom i arbetsgruppen för reform av statsandelssystemet för scenkonst.

Utöver sitt påverkansarbete på nationell nivå har Jussi Fredriksson även arbetat aktivt med att utveckla kulturfältet i Åbo. Förutom att han medverkat till Åbo stads höjda anslag för kultur och uppkomsten av Konstens hus har han även bland annat deltagit i debatten om Åbo Musikhus. För närvarande är Fredriksson ordförande för nätverket Taidekahvit, vars ambition är att föra samman aktörerna på det fria konstfältet i Åbo.

Egentliga Finlands förbund delar årligen ut Aurora-medaljen till en person eller organisation som verkat förtjänstfullt för landskapets vetenskap, konst eller annan kulturverksamhet. Medaljen kan också ges till en person som är hemma från landskapet och som förtjänstfullt bidragit till nationell kulturverksamhet. Medaljen delas nu ut för 99:onde gången. Förslag till mottagare av Aurora-medaljen, inklusive motivering, samlades in av landskapets aktörer och invånare med hjälp av en e-blankett. Sammanlagt 19 förslag lämnades in. Landskapsstyrelsen valde ut årets mottagare av medaljen utifrån förslagen i mars.

Ytterligare information

Aurora-medaljen 2023 gick till Jussi Fredriksson