Siirry sisältöön
Haku

Landskapsfullmäktige 13.6.

Landskapsstyrelsen får ett helt nytt presidium, Ville Valkonen blir ordförande

Landskapsfullmäktige har utsett ersättare till de som har begärt avsked från landskapsstyrelsen eller landskapsfullmäktige.

De nya ordförandena för landskapsstyrelsen:

Ville Valkonen (Saml, Åbo) ersätter Ilkka Kanerva som ordförande

Eeva-Johanna Eloranta (SDP) ersätter Aki Lindén som första vice ordförande

Pekka Kuusisto (Centern, Laitila) ersätter Jani Kurvinen som andra vice ordförande

”Egentliga Finlands framgång tjänar hela Finland. Vi har lov att tro på oss själva. Industrins och högskolornas framgång samt goda trafikförbindelser i hela landskapet är livsviktiga. Vi måste också sörja för sjöfartsindustrins verksamhetsmiljö. Vi behöver beslut om entimmeståget och läkemedelsutvecklingscentret och staten måste satsa på skyddandet av Skärgårdshavet,” linjerar nya ordförande Ville Valkonen.

Saija Karnisto-Toivonen (SDP, Salo) utsågs till tredje vice ordförande för landskapsfullmäktige och hon ersätter därmed Niina Alho. Därtill utsågs Perttu Laaksonen (Centern, Pemar) till ordförande för revisionsnämnden och han ersätter Pekka Kuusisto.Till medlemmar av landskapsstyrelsen utsågs Sami Peltola (SDP, Åbo) och Kimmo Aho (SDP, Nådendal), och till landskapsstyrelsens suppleant utsågs Salla Haavisto (Centern).


Förbundets resultat för räkenskapsperioden 2021 godkändes – underskott mindre än uppskattat

Resultatet för räkenskapsperioden 2021 uppvisar ett underskott på lite under 10 000 euro. Resultatet är i jämförelse med budgeten betydligt bättre. Det bättre resultatet än uppskattat beror bl.a. på att utfallet för hyresutgifterna och personalkostnaderna är under det planerade. Coronapandemin och flyttet till nya utrymmen har också påverkat resultatet.

Tilläggsinformation:

Petra Määttänen

förvaltningsdirektör

+358 41 502 5246