Siirry sisältöön
Haku

Landskapets tillstånd -översikten behandlar befolkningsutvecklingen, Skärgårdshavets tillstånd och den aktuella sysselsättningsutveckling

Befolkningsutvecklingen tillbaka på samma nivå som före coronapandemin

Befolkningsutvecklingen i Egentliga Finland under innevarande år är tillbaka på nästan samma nivå som före pandemin.

Den största förändringen i befolkningsutvecklingen är att Åbo fungerar igen som ett lokomotiv för befolkningstillväxt. Under hösten hade befolkningsutvecklingen i Åbo en ökning på 2000 personer på årsbasis, en motsvarande nivå som nåddes år 2018. Däremot i de kommuner kring Åbo som växte snabbt under coronatiden har befolkningstillväxten blivit långsammare.

– Särskilt tydligt syns den långsammare tillväxten i S:t Karins och Reso, där tillväxtsiffrorna har sjunkit till under hälften jämfört med föregående året, berättar Antti Vasanen, chef för informationstjänster vid Egentliga Finlands förbund.

Det syns i hela landskapet att befolkningsutvecklingen har återhämtat sig och läget är ungefär detsamma som före coronapandemin. Under pandemin förbättrade befolkningsutvecklingen i alla regioner i landskapet. Under detta år har utvecklingen dock försämrats överallt förutom i Åboregionen.

Egentliga Finland har ett inflyttningsöverskott på ungefär 1000 personer från andra delar av landet, vilket motsvarar nivån före pandemin. Den snabbt ökande invandringen under coronatiden har dock fortsatt även nu efter pandemin.

– Inflyttningsöverskottet från utlandet är på historiskt hög nivå, nästan 2500 personer per år, säger Vasanen.

Samtidigt är också den naturliga förändringen i befolkningen, det vill säga skillnaden mellan födelse- och dödstalen, på rekordlåg nivå. Under innevarande år har överskottet av dödsfall sjunkit med mer än 1500 personer per år.

En välmående skärgård som utvecklas kräver snabba åtgärder för att förbättra Skärgårdshavets tillstånd

Skärgårdshavets tillstånd har försämrats på ett oroväckande sätt under de senaste årtiondena. Det största problemet är den övergödning som orsakas av människan till följd av alltför höga halter av fosfor och kväve i havet. Havets näringsbelastning mångdubblades under det senaste århundradet, då avloppsvattnet från de växande städerna och industrierna släpptes ut i havet och kemiska gödningsmedel infördes i jordbruket.

Den uppvärmning av havet som orsakats av klimatförändringarna har förvärrat situationen under de senaste årtiondena. Förutom övergödning hotas Skärgårdshavets tillstånd av många andra faktorer såsom skadliga ämnen, muddring, nedskräpning, undervattensbuller och främmande arter.

I åtgärdsprogrammet för vattenvården i Egentliga Finland och Satakunta 2022–2027 presenteras åtgärder för att uppnå och säkerställa ett gott tillstånd i vattnen. De presenterade åtgärderna är särskilt inriktade på att minska näringsbelastningen. När det gäller Skärgårdshavet betonas behovet av att minska diffus belastning från jordbruket. Särskilt viktigt är en bättre cirkulation av gödsel och att den avgiftsfria gipsbehandlingen används i större utsträckning. Vattenskyddsåtgärder måste också intensifieras för att uppnå statusmålen för kustvattnen.

Även om tillståndet för den marina naturen har försämrats i många regioner, har genomförda naturvårdsåtgärder i Skärgårdshavet framskridit i rask takt under de senaste åren. Till exempel har METSO-programmet avsevärt ökat skyddsarealen i Skärgårdshavet.

Ett välmående hav och en välmående natur har också stor inverkan på skärgården ur turismens synvinkel. Att främja skärgårdsturismen är ett av de viktigaste spetsprojekten inom turism i Finland, och Skärgårdens ringväg är en av de få officiella turistrutterna i Finland. Trafikförhållandena i skärgården förbättras också för att stödja förutsättningarna för utveckling av turismen.

Det är möjligt att förbättra Skärgårdshavets försämrade tillstånd och därmed skapa bättre förutsättningar för att skärgården utvecklas. För att förbättra havets tillstånd krävs emellertid att ett stort antal aktörer deltar och samarbetar.

Analysen av Skärgårdshavets tillstånd och framtid har tagits fram av NTM-centralen i Egentliga Finland (NTM-centralen).

Översikten Landskapets tillstånd publiceras två gånger om året

Översikten Landskapets tillstånd, som publicerades på Egentliga Finlands landskapsfullmäktiges möte den 5 december, behandlar utöver befolkningsutvecklingen i landskapet och Skärgårdshavets tillstånd även sysselsättningsutvecklingen i Egentliga Finland under den senaste tiden.

Du kan studera översikten närmare via länken nedan. Bilderna i översikten kan på begäran fås som vektorgrafik. Mer information om översikten fås från Antti Vasanen, chef för informationstjänster vid Egentliga Finlands förbund, (050 410 2294, antti.vasanen@varsinais-suomi.fi).

Länken till översikten (på finska):

En tillgänglig version av landskapets tillstånd -översikten hittar du här (pdf, öppnas på en ny sida)

En originalversion av landskapets tillstånd översikt hittar du här, t.ex. för utskrift