Siirry sisältöön
Haku

Jyri Arponen valdes till ny landskapsdirektör till Egentliga Finland

Åbobon Jyri Arponen (FM) är ny landskapsdirektör för Egentliga Finland.

Landskapsfullmäktige valde Arponen efter en omröstning. Rösterna fördelades på följande sett: Jyri Arponen 58 röster, Petra Määttänen 33 röster.

Arponen har 30 års erfarenhet av lednings- och chefsuppgifter i arbetslivet. Han har arbetat som direktör inom den offentliga och den privata sektorn med regionala, riksomfattande och internationella uppgifter. För närvarande arbetar Arponen vid Sitra som direktör för ansvarsområdet för industri och innovationer.

”Det som intresserar mig mest i arbetet som landskapsdirektör är den framgångspotential som finns i Egentliga Finland och landskapsförbundets roll och uppgift att svara för landskapets allmänna utveckling och särskilt utvecklingen av verksamhetsförutsättningarna för näringslivet i samarbete med staten och andra intressentgrupper”, berättar Arponen och fortsätter: ”Just nu behövs det i vårt samhälle precis ett sådant verkningsfullt landskapsförbund som beskrivs i denna mission och som sporrar till gemensam utveckling och samarbete. Jag ser mycket fram emot att få leda denna organisation och arbeta med de 80 toppexperter som finns i förbundet. Landskapsprogrammet är framtidshandboken för vårt landskap. I landskapsplanen samordnas de riksomfattande, regionala och lokala målen. Landskapsplanen har en styrande effekt som skapar en känsla av tillförlitlighet och stabilitet för kritiska investeringar. Betydelsen av landskapsprogrammet och landskapsplanen bör klargöras för alla invånare i landskapet,” menar Arponen.

På frågan om vilka eventuella utmaningar landskapet står inför svarar Arponen att han föredrar att koncentrera sig på de möjligheter som finns:

”Mitt mål är att skapa ett framgångsrikt och attraktivt innovationslandskap som präglas av hållbar tillväxt, välfärdssamarbete och investeringar i kunnande och infrastruktur. På så sätt kan vi skapa arbetstillfällen och hålla kvar arbetskraften, och därmed säkerställa att kunnandet och kapitalet stannar kvar i Egentliga Finland. Jag vill föra en öppen dialog med intressentgrupperna och stärka landskapsförbundets ställning som en dynamisk och eftertraktad utvecklingspartner.” 

Den nya landskapsdirektören ska inleda sitt arbete den 1 oktober 2024.

Mer information: Landskapsstyrelsens ordförande. Ville Valkonen, ville.valkonen@eduskunta.fi, tel. 044 567 2201