Siirry sisältöön
Haku

Egentliga Finlands riksdagsledamöter lämnade in budgetmotioner

Riksväg 8

Samarbetsgruppen för Egentliga Finlands riksdagsledamöter har lämnat in gemensamma budgetmotioner inför beredningen av statsbudgeten 2023. Budgetmotionerna stödjer intressebevakningsmålen om landskapets tillgänglighet och hållbar utveckling.

I budgetmotionerna föreslås ett anslag för förverkligandet av Åbo ringväg, riksvägarna 8, 9 och S:t Karins västra omfartsväg samt planeringen av Salo östra omfartsväg.

– Investeringarna för smidig trafik mellan landskapets hamnar och riksvägar samt förstärkningen av skeppsvarvets och bilfabrikens tillgänglighet är de väsentligaste för Egentliga Finlands framgång, säger Vilhelm Junnila (Sannf), ordförande för samarbetsgruppen.

– Trafiksäkerhetsinvesteringarna måste prioriteras i utdelningen av offentliga medel. Gång- och cykelvägen mellan Nystad och Letala måste byggas omedelbart, fortsätter Junnila.

Samarbetsgruppen kräver förutom byggandet av gång- och cykelvägen mellan Nystad och Letala också en cykelväg bredvid Skärgårdens ringväg i Nagu. 

Därtill kräver samarbetsgruppen finansiering för Skärgårdshavet.

– I vägkartan för regeringens program för Skärgårdshavet identifieras det betydande vattenskyddsåtgärder vars finansiering och genomförande har brister. Vägkartans finansiering på 18 miljoner euro nämns inte i budgeten. Det är nödvändigt att agera nu och öronmärka finansieringen i budgeten. Nödvändiga åtgärder är till exempel förflyttning av gödsel och utvidgad användning av jordförbättringsmedel, säger Saara-Sofia Sirén (Saml), vice ordförande för samarbetsgruppen.

Planeringen av Entimmeståget, som är viktigt för landskapet och hela Södra Finland, fortskrider och projektet behöver inte medel från nästa års budget. För utvecklingen av spårtrafiken föreslås det dock finansiering gällande lokaltåg. För att inleda lokaltågstrafiken kunde den upphandlade trafiken organiserad av Kommunikationsministeriet utvidgas till Egentliga Finland. På så sätt kunde vi starta lokaltågstrafiken mellan Åbo och Nystad, Loimaa samt Salo, konstaterar Sirén.

Samarbetsgruppens budgetmotioner:

Ytterligare information:

Riksdagsledamot Vilhelm Junnila, tel. 044 500 1982, förnamn.efternamn@eduskunta.fi
Riksdagsledamot Saara-Sofia Sirén, tel. 09 432 3155, förnamn.efternamn@eduskunta.fi