Siirry sisältöön
Haku

Dags att lämna in förslag på mottagare av Aurora-medaljen år 2023

Egentliga Finlands förbund begär förslag på mottagare av Aurora-medaljen år 2023. Medaljen, designad av konstnären Kalle Karttunen, kommer att delas ut på Europadagen den 9 maj 2023.

Aurora-medaljen delas ut årligen. Medaljen kan tilldelas en person, organisation eller myndighet som verkat förtjänstfullt för landskapets vetenskap, konst eller annan kulturverksamhet. Medaljen kan också ges till en person som är hemma från landskapet, och som förtjänstfullt bidragit till nationell kulturverksamhet.

Förslag till medaljmottagare kan ges av Egentliga Finlands förbunds medlemskommuner, av organ eller samfund som arbetar för landskapets kultur, eller av person. Förslagen behandlas av Egentliga Finlands förbunds kulturkommitté, och beslutet fattas av Egentliga Finlands förbunds landskapsstyrelse. Förslagen på mottagare av medalj lämnas in senast 17.2.2023 på e-blanketten.

Mellan åren 1977 till 2000 har flera medaljer delats ut. Från och med år 2000 delas medaljen ut en gång per år. År 2017 delades det ut flera Aurora-medaljer Finland 100 -året till ära. Läs mer om tidigare mottagare av Aurora-medaljen här.

Ytterligare information

Dags att lämna in förslag på mottagare av Aurora-medaljen år 2023