Siirry sisältöön
Haku

Båtlivet och gästhamnarna ökar aktiviteten i skärgården

Olika små båtar ankrade i gästhamn i skärgården

Livliga gästhamnar med större och mindre motor- och segelbåtar präglar skärgården under sommartid. I och med att båtsäsongen blivit allt längre i samma takt som båtarnas kvalitet blivit bättre vistas allt fler båtturister i skärgården längre tider än förr. Detta har positiva ekonomiska effekter för skärgårdens näringsliv året om.

Skärgårdskommissionen vid Egentliga Finlands förbund arrangerade ett seminarium om båtlivets och gästhamnarnas betydelse för skärgården den 26.4.2022 i Åbo. Under seminariet fick man bl.a. höra att båtturisterna generarar årligen 396 milj€ i skärgården och den sysselsättande effekten är 3 826 personarbetsår. Bränsle, restaurangtjänster, matinköp och båtarnas servicetjänster utgör en majoritet av konsumtionen.

Välfungerande gästhamnar gynnar inte enbart båtfolket utan även kommunerna drar nytta av dessa hamnar; de för med sig synlighet, aktivitet och bra stämning och fungerar ofta som ett visitkort för sin kommun. Laura Peterzéns driver en gästhamn i Gustavs och hon påminde om att gästhamnen med sin aktivitet har åtminstone i Gustavs gynnat de närliggande företagen och alla dessa företag tillsammans utgör ett dragplåster för området!

Veijo Pönni från Åbo Universitet anförde om olika EU-projekt med hjälp av vilka man strävat efter att utveckla gästhamnar. Allt större båtar har sina specialkrav och större folkmängder har gjort att gästhamnarnas bärkraft varit under hård prövning. Man ska vara på sin vakt att skärgårdens miljö inte tar skada av det ökande båtlivet!

Frågor? Ta kontakt!

Sami Heinonen

skärgårds- och landsbygdsombudsman

+358 400 413 704