Siirry sisältöön
Haku

Antalet barn och personer i arbetsför ålder har vänt uppåt i Egentliga Finland

Antalet invånare i Egentliga Finland har ökat exceptionellt kraftigt under 2023. I oktober ökade landskapets befolkning med över 4 500 personer jämfört med motsvarande period året innan. Detta överstiger den genomsnittliga tillväxttakten under de senaste åren med mer än det dubbla.

En orsak till den snabba befolkningstillväxten är invandringen, som ökat i mycket snabb takt. Inflyttningsöverskottet från utlandet ledde till att antalet invånare i landskapet ökade med mer än 5 500 personer från oktober 2022 till oktober 2023. Samtidigt ökade invånarantalet med cirka tusen personer i och med inflyttningsöverskottet från andra orter i Finland. Utan inflyttningsöverskott skulle befolkningen i Egentliga Finland ha minskat med närmare 2 000 personer på grund av den låga nativiteten.

Som en följd av den snabba befolkningstillväxten har antalet barn och personer i arbetsför ålder vänt uppåt i Egentliga Finland. Antalet personer i arbetsför ålder har minskat under en lång tid men vände uppåt under 2022, och under perioden januari–oktober i år växte åldersgruppen 20–64 år med närmare 3 000 personer. Som jämförelse minskade antalet personer i arbetsför ålder med närmare 1 500 personer år 2012.

Även kurvan för antalet barn och unga, som pekat nedåt under så gott som hela 2000-talet, har vänt uppåt trots den låga nativiteten. Under perioden januari–oktober ökade antalet personer under 20 år med 400, medan samma åldersgrupp minskade med nästan lika många personer under 2022. Däremot har ökningen i antalet personer i pensionsåldern avmattats i jämn takt i Egentliga Finland alltsedan början av 2010-talet.

Det har funnits en allmän förhoppning om att invandringen ska vara en lösning på problemet att de unga åldersklasserna krymper till följd av den låga nativiteten. Våra senaste befolkningsdata visar de facto tydligt att den snabbt växande invandringen har lett till att uttryckligen antalet barn och personer i arbetsför ålder har ökat i Egentliga Finland.

I översikten Landskapets tillstånd, som offentliggjordes på Egentliga Finlands landskapsfullmäktiges möte den 11 december, redogörs förutom för befolkningsutvecklingen även för den senaste tidens sysselsättningsutveckling i Egentliga Finland.

Du kan bekatna dig med översikten landskapets tillstånd på Lounaistietos nätsida.

Närmare information om översikten ger Antti Vasanen, chef för informationstjänster vid Egentliga Finlands förbund (050 410 2294, antti.vasanen@varsinais-suomi.fi).