Siirry sisältöön
Haku

Ruokakehittäminen esillä ERIAFF-konferenssissa – tunnustusta Varsinais-Suomen innovaatiotyölle myös EU:sta!

Neljä henkilöä seminaaritilan edessä paneelikeskustelussa ERIAFF-konferenssissa.

Kun Seinäjoelle kokoontui viime viikolla lähes 200 eurooppalaisten alueiden edustajaa ERIAFF-verkoston vuosikokoukseen keskustelemaan ruokasektorin ja maa- ja metsätalouden innovaatioista, oli selvää, että myös Varsinais-Suomesta oli syytä olla edustus paikalla! ERIAFF on yli 50 eurooppalaisen alueen verkosto, joka keskittyy erityisesti innovaatioihin ruoka-, maa- ja metsätaloudessa (European Regions for Innovation in Agriculture, Food and Forestry). Verkoston toiminta perustuu noin 10 työryhmään, jotka keskittyvät rajatumpiin teemoihin ja valmistelevat muun muassa yhteisiä hankkeita. Varsinais-Suomi on verkoston jäsen ja aktiivinen toimija erityisesti kasviproteiineja tarkastelevassa työryhmässä. Maakunnan aktiivinen ruokakehittämisen työ johti tällä viikolla myös Euroopan komission myöntämään innovaatiolaaksotunnustukseen!

Artikkelikuvassa Turun yliopiston ravitsemus- ja ruokatutkimuskeskuksen projektitutkija Minna Storm esittelee ERIAFF-konferenssissa Flavorian toimintaa ja keskustelee ruokasektorin muutosjoustavuudesta.

Varsinais-Suomi on ruokalähtöisen kestävän kehityksen edelläkävijä

Varsinais-Suomi on kestävän ruokasektorin kehittämisen edelläkävijöitä maassamme. Ruokaketjulla on maakunnassa merkittävä aluetaloudellinen rooli, sillä se työllistää yli 16 000 ihmistä. Varsinais-Suomen maatalous on monipuolisuudessaan ja laajuudessaan Suomen maataloustuotannon ja koko ruokaketjun kulmakiviä. Maakunnassa on yli 10 % Suomen maatiloista ja yli 4500 maatilaa. Elintarvikkeita ja ruokapalveluita myydään muihin maakuntiin ja muualle maailmaan. Meillä tuotetaan suomalaisten kananmunat, neljäsosa sianlihasta, jopa 70 % varhaisperunoista sekä puutarhavihanneksia, hedelmiä ja marjoja. Meillä viljellään monipuolisesti leipäviljoja ja erikoiskasveja, kuten spelttiä, hamppua, kvinoaa ja härkäpapua. Varsinais-Suomi onkin kotimaisten kasviproteiinikasvien tuotannon ja jalostuksen merkittävä edelläkävijä. Kasvihuoneissa hyödynnetään uusinta teknologiaa ja mahdollisimman suljettuja ravinne- ja energiakiertoja. Tuotannossa on hyvinkin erityisiä kasveja, kuten versoja, yrttejä ja syötäviä kukkia.

Varsinais-Suomen innovatiiviset ruokaketjut on kirjattu myös älykkään erikoistumisen strategiamme yhdeksi painopisteeksi. Kehittämisessä kärkemme ovat sinisen ja vihreän biotalouden elintarvikeosaaminen ja -tuotteet; ruokatuotteiden ja -kokemusten alueellinen ja monialainen yhteiskehittäminen; sekä digitalisaation ja teknologian hyödyntäminen kestävän ruokajärjestelmän kehityksessä.

Kun näytöt ovat näin vahvoja, oli niistä syytä mennä kertomaan ja hakemaan uusia kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyökumppaneita ERIAFF-verkoston vuosikonferenssiin Seinäjoelle 11.–13.6.2024.   

Ella Koivuniemi esittelee Turun yliopiston hanketoimintaa ERIAFF-konferenssin työryhmässä.
Turun yliopiston ravitsemus- ja ruokatutkimuskeskuksen erikoistutkija Ella Koivuniemi esittelee keskuksen hankkeita ja toimintaa.

Ruoka yhdistää yli rajojen

ERIAFF-verkoston vahva viesti perustui ruoan yhdistävään rooliin aiheiden, kulttuurien ja rajojen yli. Viljelijöiden ja ruoantuottajien ylpeyttä työstään ja asemaa yhteiskunnissa haluttiin vahvistaa. Nuorten maanviljelijöiden tukemista korostettiin. Alueellisen yhteistyön tavoitteina nostettiin muutosjoustavan Euroopan rakentaminen ja vahvemman kiertotalousajattelun kehittäminen. Tärkeänä teemana puheissa nousi esiin ilmastonmuutoksen tuomat haasteet maanviljelylle ja biotaloudelle, ja sään ääri-ilmiöiden ja lämpötilamuutosten aiheuttamat sopeutumistarpeet. Kokonaisvaltaista muutoksen tärkeyttä kohti kestävyyttä nostettiin läpi ruokaketjun: miten syömme, miten tuotamme ruokaa, miten yhdistämme kansalaiset ruokatuotantoon ja hallinnoimme ruokajärjestelmiä. Ruoan laatuun ja terveyteen haluttiin kiinnittää enemmän huomiota, ei vain tuotantomääriin tai tuotto-odotuksiin.

ERIAFF on ennen kaikkea alueiden verkosto. Sen jäsenet näkevät, että alueiden rooli kestävyysteemojen edistämisessä on todella tärkeä, ja konferenssin teemaksi olikin nostettu alueet muutoksentekijöinä. Alueilla, Suomessa maakunnissa, ollaan lähellä tuottajia ja kuluttajia, ja tiedetään minkälaisia haasteita tai tarpeita he kohtaavat arjessaan. Alueet ja niiden muodostamat klusterit voivat toimia viestintuojina uusista teknologioista ja eurooppalaisista politiikkalinjauksista ja toisaalta viedä viestiä päätöksentekopöytiin paikallisista erityistarpeista. Alueiden edunajaminen, yhteistyö ja äänen kuulluksi tekeminen on tärkeää.

Silja Ngobese esittelee ERIAFF-konferenssissa Hiilipelto-hankkeen posteria.
Projektiasiantuntija Silja Ngobese Valoniasta esitteli ERIAFF-konferenssissa Hiilipelto-hanketta.

Varsinais-Suomea tilaisuudessa edustivat asiantuntijat Turun yliopiston Ravitsemus- ja ruokatutkimuskeskuksesta, Valoniasta, Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimistosta ja Varsinais-Suomen liitosta. Meille tärkeää oli maakunnan vahvuuksista kertominen, verkostoituminen, eri alueiden yhtenevät haasteet ja ratkaisujen etsiminen, ja hankeyhteistyön edistäminen muun muassa liittyen Varsinais-Suomen sitoumuksiin Euroopan unionin missioissa. Olemme sitoutuneet ilmastonmuutoksen sopeutumisen missioon ja maaperämissioon, jotka linkittyvät vahvasti myös ruoantuotannon elinkeinoihin. Ilmastonmuutokseen sopeutumisen mission tavoitteena on kasvattaa ymmärrystä ilmastoriskeistä ja kehittää sopeutumistoimia erityisesti aluetasolla. Maaperämissio edistää maaperän terveyttä, kestävää maankäyttöä ja maaperän hoitoa maaseutu- ja kaupunkialueilla. Maaperän terveys on elintärkeää, sillä maaperä mahdollistaa ruoantuotannon ja puhdasta vettä ja se toimii hiilivarastona. Maaperän hiilensidonta auttaa ilmastonmuutoksen hidastamisessa, ja hyvinvoivalla maaperällä on merkitystä myös sään ääri-ilmiöihin, kuten kuivuuteen ja tulviin sopeutumisessa.

Varsinais-Suomi on ruokakehittämisen eurooppalainen alueellinen innovaatiolaakso

Maakunnan toimijoiden ponnistelut ja aktiivisuus sekä hyvä yhteistyö kantavat: Varsinais-Suomi on saanut 19.6.2024 Euroopan komissiolta alueellisen innovaatiolaaksotunnustuksen (”Regional Innovation Valley”). Tunnustus perustuu eurooppalaiseen innovaatio-ohjelmaan (2022), jonka tavoitteena on auttaa Eurooppaa kehittämään ja tuomaan markkinoille uusia teknologioita, joilla voidaan vastata kiireellisimpiin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Yksi ohjelman tarkemmista tavoitteista on auttaa kehittämään alueellisia innovaatiolaaksoja, joissa tuetaan ja tuodaan paremmin yhteen innovaatiotoimijoita ympäri Eurooppaa.

Varsinais-Suomi haki innovaatiolaaksotunnustusta erityisesti ruokakehittämiseen ja ruokaturvaan (”food security”) liittyvällä hakemuksella. Käytännössä alueet sitoutuivat hakemuksillaan kehittämään alueellista innovaatioekosysteemiään, siihen liittyviä ohjelmia ja rahoitusta, sekä rakentamaan alueidenvälistä innovaatioyhteistyötä.

Tunnustukseen ei liity suoraa rahoitusta, mutta se on tärkeä osoitus maakunnassa tehtävästä hyvästä työstä. Sen avulla tavoitellaan jatkossa maakunnan toimijoille lisää näkyvyyttä eurooppalaisilla alustoilla ja uusia hankemahdollisuuksia. Varsinaissuomalainen kumppanuustyö kantaa hedelmää ja tämä jos mikä kannustaa meitä yhteistyössämme eteenpäin!

Lisätietoja:

Salla-Maria Lauttamäki

kehittämispäällikkö

+358 40 520 0761

Silja Ngobesen kasvokuva

Silja Ngobese

projektiasiantuntija

+358 40 184 7083