Siirry sisältöön
Haku

Landskapsdirektörens beslut

Tjänsteinnehavarbeslut som fattas under veckan finns tillgängliga i det allmänna datanätet som regel den första arbetsdagen i följande vecka. Beslut ska avlägsnas från webbsidor efter 21 dagar.

Beslut på finska

Övriga tjänsteinnehavarbeslut

Beslut på finska

Anvisning för rättelseyrkan